Chương trình chuyển giao giám đốc kinh doanh 4.0

Discussion in 'Quản trị - Khởi nghiệp (Startup)' started by thảo phương, Jun 14, 2020.

 1. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn thời gian gần đây gặp khó khăn hay đơn giản bạn cần tìm một giải pháp cho bộ phận kinh doanh của Doanh Nghiệp. Nếu thế thì khóa học Giám đốc Kinh doanh 4.0 của Học viện CEO Việt Nam là dành cho bạn.

  [​IMG]

  I, Mục tiêu khóa học:

  1.Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát Sức khỏe Doanh Nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

  2. Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hóa bộ phận Kinh doanh từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện nhằm từng bước giúp cán bộ nhân viên trong bộ phận kinh doanh chủ động phần việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng, chủ động trong lao động và quyền lợi.

  3. Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán

  4. Giúp học viên ứng dụng tư duy đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc, giúp giám đốc Kinh doanh biết lựa chọn cách ứng xử thông minh để đạt được mục tiêu công việc chung của tập thể mà không gây tổn thương và tiêu cực đến những người xung quanh.

  II. Sau khóa học, học viển nhận được:

  - Biết phân tích sản phẩm, thị trường, nhiều dạng mô hình kinh doanh để lựa chọn một mô hình tối ưu tư vấn cho CEO.

  - Bộ công cụ tính lương cho bản thân và cho nhân viên phòng kinh doanh, sử dụng trong tùy từng hoàn cảnh khác nhau

  - Nắm được phương pháp lập kế hoạch kinh doanh khả thi và mang lại lợi nhuận cao

  - Hệ thống báo cáo mẫu chuẩn cho CEO giúp định hướng kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn

  Chi tiết khóa học vui lòng truy cập :

  https://ceovietnam.edu.vn/trang-chu...an-hanh-kinh-doanh-chuyen-nghiep-cho-cco.html

  hoặc truy cập website dưới đây để tìm hiểu thêm các khóa học khác của Học viện:

  http://maps.google.com/url?q=https://ceovietnam.edu.vn