Chương trình chuyển giao giám đốc nhân sự 4.0

Discussion in 'Quản trị - Khởi nghiệp (Startup)' started by thảo phương, Jun 14, 2020.

 1. thảo phương

  thảo phương Member Backlink báo ưu đãi giá

  Làm sao để nhận biết và thu hút nhân tài làm việc cho Doanh nghiệp bạn? Bằng cách nào sẽ khai thác tối ưu năng lực nhân viên và đánh giá nhân viên hiệu quả. Từ đó hỗ trợ tạo động lực cho nhân viên để gia tăng hiệu suất làm việc, tạo hiệu quả kinh doanh.

  [​IMG]

  Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong khóa học Giám đốc Nhân Sự 4.0 tại Học Viện CEO Việt Nam.

  I. Mục tiêu khóa học:

  1. Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên

  2. Về văn hóa: Xây dựng được văn hóa đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.

  3. Về chính sách: Xây dựng cơ chế khoán toàn diện cho từng nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp

  4. Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

  5. Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống

  II. Sau khóa học, học viên nhận được:

  - Làm rõ các công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm Giám đốc Nhân sự phải làm gì với Hệ thống nhân sự của phòng, của doanh nghiệp và các thông số hiệu quả của Bộ phận Nhân sự.

  - Giúp học viên hiểu về BSC và biết rõ vai trò của mình trong hệ thống

  - Giúp học viên biết được công việc của từng nhân viên trong Bộ phận Kinh doanh, Tài chính, Hành chính, bộ phận Kho, Sản xuất nhân sự trên cơ sở đó biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong các bộ phận.

  - Huấn luyện xây dựng cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

  - Xây dựng bảng điều khiển trung tâm doanh nghiệp (CCSC) theo cơ cấu tổ chức

  - Giúp học viên nhận diện được ưu điểm và nhược điểm của nhân sự thông qua 6 hệ giá trị để có định hướng sử dụng

  - Giúp học viên xây dựng được hệ thống chính sách bằng cơ chế khoán CCSP & KPIs

  - Giúp học viên hiểu và phân tích được nhu cầu đào tạo, lập được kế hoạch đào tạo cho từng phòng ban, kế hoạch đào tạo thường xuyên trong Doanh nghiệp

  Hotline: 0986 77 66 22

  Để biết thêm thông tin chi tiết khóa học vui lòng truy cập:

  https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-huan-luyen-giam-doc-nhan-su.html

  hoặc truy cập website dưới đây để tìm hiểu thêm các khóa học khác của Học viện:

  http://google.pl/url?q=https://ceovietnam.edu.vn