Chương trình chuyển giao giám đốc tài chính 4.0

Discussion in 'Quản trị - Khởi nghiệp (Startup)' started by thảo phương, Jun 14, 2020.

 1. Tài chính từ lâu luôn được xem như “dòng máu” của doanh nghiệp, tài chính có thịnh thì doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Vậy làm sao để quản trị được dòng tiền của doanh nghiệp từ đó tạo hiệu quả kinh doanh?

  Khóa học Giám đốc Tài chính 4.0 của Học viện CEO Việt Nam sẽ giải đáp những khó khăn trên!

  [​IMG]

  I. Mục tiêu khóa học:

  1. Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính- Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận

  2. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN và Bộ phận Tài chính- Kế toán, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giúp CBNV trong Bộ phận Tài chính- Kế toán chủ động phần công việc của mình, tạo ra văn hóa đoàn kết, sáng tạo, chịu trách nhiệm, công bằng và chủ động trong lao động và quyền lợi.

  3. Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Tài chính- Kế toán để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính để đáp ứng đủ nguồn lực cho chiến lược phát triển doanh nghiệp bằng hệ thống thông số: Dòng tiền; Lợi nhuận; Hạn mức chi phí; Huy động vốn.

  4. Học viên có tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.

  5. Và quan trọng hơn cả, khóa học hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và công việc

  II. Sau khóa học, học viên nhận được:

  - Hiểu rõ các thông số sức khỏe tài chính của doanh nghiệp để kiểm soát và tư vấn cho lãnh đạo, hiểu rõ các thông số về kinh doanh và chi phí của hệ thống để định khoản và kiểm soát chi phí của hệ thống

  - Giúp học viên xây dựng được bảng điều khiển trung tâm hệ thống Kinh doanh, biết cách điều tiết các hạn mức tài chính trong CCSD để định hướng kinh doanh theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp

  - Huấn luyện học viên cách tương tác với CBNV trong phòng Tài chính - Kế toán để lấy dữ liệu lịch sử nhằm xây dựng hạn mức tài chính, hoặc phối hợp với các bộ phận xây dựng mới hạn mức tài chính mà không làm "vỡ" hệ thống

  - Giúp học viên xây dựng được 1 phòng Tài chính - Kế toán đầy đủ, phân tích được luồng công việc đến từng vị trí nhân viên; Định biên nhân sự; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng vị trí.

  - Xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên để đảm bảo các thông số tài chính đến với Giám đốc Tài chính là chính xác và có tính kiểm soát

  Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập:

  https://ceovietnam.edu.vn/trang-chuong-trinh-huan-luyen-giam-doc-tai-chinh.html

  hoặc truy cập website dưới đây để tìm hiểu thêm các khóa học khác của Học viện:

  http://google.ca/url?q=https://ceovietnam.edu.vn